Consellers editorials

Linkgua s’especialitza en edicions dels clàssics hispans. La Biblioteca Hispana d’Linkgua és un extens catàlegs d’obres clàssiques de la literatura hispanoamericana i assajos sobre humanitats disponible en la seva totalitat o per col·leccions o grups de títols.


Colección Américas entre comillas

Col·lecció Amèriques entre cometes. Crítica, cultura i pensament interamericans
Aquesta col·lecció proposa reflexions centrades en la pluralitat i singularitat de les Amèriques, els seus imaginaris compartits i divergents, així com en aquells espais crítics que obren les pràctiques culturals que les recorren. «Amèriques entre cometes» vol promoure així mirades no-polaritzades sobre i des de l’hemisferi, i enfocaments que ressaltin les dinàmiques diferencials interamericanas sense caure en el parany del pensament (o) posicional. Partint que cap entitat geopolítica és definitiva i que és propi dels imaginaris desbordar els seus límits, ens interessa encoratjar des d’aquesta plataforma editorial contribucions que conceptualitzen les Amèriques en les seves diferents dimensions, discursos, pràctiques i projeccions al món.
La col·lecció és dirigida pels següents professors:

Directores de col·lecció:

Valeria Wagner. Universidad de Ginebra

Adriana López-Labourdette. Universidad de Berna

Comité científico:

Isabel Alicia Quintana. Universidad de Buenos Aires

Yvette Sánchez. Universidad de San Gallen

Hermann Herlinghaus. Universidad de Freiburg

Silvia Spitta. Dartmouth College

Colecció Nuevas Narrativas

Aquesta col·lecció és dirigida per:

Marco Kunz. Universidad de Lausana

Cristina Mondragón. Tecnológico de Monterrey

Dolores Phillipps-López. Universidades de Ginebra

Colecció Macrofilosofía

Gonçal Mayos. Universidad de Barcelona

Yanko Moyano. Universidad de Barcelona

Arnaldo Bastos Santos Neto. Universidad Federal de Goiás

Renato C. Cardoso. Universidade Federal de Minas Gerais

Luiz F. Coelho. Universidade Federal do Paraná

Miguel Mellino. L’Orientale di Napole

Henriette Partzsch. University of Glasgow

Ricardo Rabinovich-Berkman. Universidad de Buenos Aires

José M. Romero Baró. Universidad de Barcelona

Liván Usallán Méndez. Universidad Diego Portales

Alexandre Walmott Borges. Universidade Federal de Uberlandia.